Actualització de les recomanacions per a l’exercici de la navegació d’esbarjo i esportiva, i altres aspectes destacables

Què es pot fer en Fase 2 al Port Esportiu?

 • Podran navegar les persones propietàries o en règim de lloguer, que tinguin el domicili a la Regió Sanitària on hi ha amarrada l’embarcació. No podrà superar-se l’ocupació del 50% de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació, excepte que convisquin juntes, que podran ocupar el 100% fins un màxim de 20. Per la navegació no hi ha limitació horària, però no et podràs allunyar més de 12 milles del port.
 • Activitats de turisme Actiu i de naturalesa per a grups de fins a 20 persones. Reunions amb familiars i amics de fins a 15 persones.
 • Està autoritzada la pesca esportiva i recreativa. En el cas d’anar acompanyat, si no es pot mantenir la distància de seguretat, cal l’ús de la mascareta. No poden compartir els estris de pesca.
 • En les motos aquàtiques només hi podrà anar 1 persona, excepte que convisquin junts.
 • Activitat física no professional en qualsevol franja horària, excepte en la reservada per a persones de més de 70 anys (de 10h a 12h i de 19h a 20h).
 • No es permet l’entrada de vaixells o embarcacions d’esbarjo estrangeres que no tinguin port d’estada a Espanya, excepte en cas de la tripulació a bord sigui només professional.
 • Obertura d’hotels i d’allotjaments turístics amb limitacions. Ja es poden obrir zones comuns, màxim 1/3 de capacitat.
 • Obertura de locals d’hostaleria I restauració pel consum dins del local, amb capacitat màxima del 40% i garantint les distàncies de seguretat. Terrasses: 50% de capacitat màxima.
 • Obertura instal·lacions esportives cobertes amb cita prèvia, i 30% capacitat, per pràctica individual. Obertura de piscines per a ús esportiu cobertes i recreatives, amb 30% capacitat i cita prèvia.
 • Obertura de platges per a practicar activitats esportives, professionals o d’esbarjo, sempre que es puguin portar a terme individualment, respectant distància de 2m.
 • Obertura de botigues i locals comercials minoristes amb aforament màxim del 40%.
 • Realització de congressos i conferències sense superar els 50 assistents, mantenint la distància física de 2m. S’ha de promoure la participació no presencial.
 • Es pot anar a revisar individualment l’embarcació si visc a la mateixa regió sanitària. L’escar és obert, però he de mantenir les mesures de seguretat.

 

ACTIVITAT ESPORTIVA PROFESSIONAL I FEDERADA FASE 1

Condicions  en les quals s’ha de desenvolupar:

Obertura instal·lacions esportives a l’aire lliure (qualsevol instal·lació esportiva descoberta, amb independència de que es trobi ubicada en un recinte tancat o obert,  no tingui sostre i parets simultàniament i permeti la pràctica d’una modalitat esportiva͘. Queden excloses les piscines i les zones d’aigua)͘.

Es permet l’obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure per a la realització d’activitats esportives amb les següents limitacions:

Hi pot accedir qualsevol ciutadà que desitgi realitzar una pràctica esportiva.

L’activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació. Amb aquest motiu s’organitzaran torns horaris, fora del que no es podrà romandre a la instal·lació.

En les instal·lacions esportives a l’aire lliure es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que puguin desenvolupar-se per un màxim de 2 persones en el cas de modalitats que així es practiquin, sempre sense contacte físic, mantenint les distàncies de seguretat i protecció, i en tot cas, la distància social de seguretat de dos metres.

Així mateix es respectarà el límit del 30% de capacitat d’aforament d’ús esportiu a cada instal·lació, tant en el que fa referència a l’ accés, com durant la pròpia pràctica, habilitant-se un sistema d’ accés que eviti l’ acumulació de persones i que doni compliment a les mesures de seguretat i protecció sanitària.

Únicament podrà accedir amb l’esportista un entrenador en el cas que resulti necessari, circumstància que s’haurà d’acreditar, amb excepció de les persones amb discapacitat o menors que requereixin la presència d’ un acompanyant.

Els titulars de la instal·lació han de complir amb les nores bàsiques de protecció sanitària del Ministeri de Sanitat.