Actualitzacions

Activació del Protocol COVID-19 per coneixement d’un positiu extern familiar 1r grau. (23-07-20)

El Club Nàutic Cambrils ha activat el Protocol COVID-19 en les activitats d’estiu. Ho ha fet tan bon punt ha estat comunicat per part de la mare de dos nens que participen de les activitats d’estiu que el pare dels nens ha donat positiu en COVID-19.

El CNCB s’ha posat en contacte amb les Autoritats Sanitàries per informar de la situació i posar-se a disposició per la recollida d’informació i dades per l’estudi de traçabilitat de possibles contagis entre els diferents grups de convivència a les nostres instal·lacions.

Com a mesura preventiva per responsabilitat i fins que rebem les instruccions del Departament de Salut, s’han suspès les activitats.

 

Què es pot fer en Fase 3 al Port Esportiu?

Què puc fer fase 3?

Comunicat de la Secretaria General de l’Esport i Activitat Física en relació a la posada en marxa de la fase 3 del desconfinament en l’àmbit de l’esport i l’activitat física a Catalunya

Després de les instruccions fetes públiques pel Ministeri de Sanitat en l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, en què es flexibilitzen determinades restriccions establertes en la declaració d’estat d’alarma amb motiu de l’aplicació de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) exposa al sector esportiu català les condicions en què a partir del proper dilluns 8 de juny es podrà realitzar l’activitat esportiva.
Aquestes mesures només tenen afectació a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre, que poden accedir a la fase 3 del pla, de manera que la resta de regions sanitàries de Catalunya (Lleida, Barcelona ciutat, Metropolitana nord i Metropolitana sud, Catalunya Central i Girona) s’hauran de regir per les mesures establertes en la fase 2 del pla de desconfinament.

A.ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT
A.1 Entrenament mitjà en lligues no professionals federades:
 Els esportistes integrats en clubs de lligues no professionals federades poden realitzar entrenaments de tipus mitjà a les instal·lacions esportives de l’entitat esportiva, cosa que permet tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com fer entrenaments tàctics en grups d’un màxim de 20 esportistes. Caldrà mantenir els dos metres de distància de seguretat i evitar el contacte físic
 Els entrenaments s’hauran de realitzar per torns, sempre que sigui possible, i evitant superar el 50 per cent de la capacitat per esportistes que tingui la instal·lació. Es permet utilitzar els vestidors i la presència del personal tècnic, però no la de personal auxiliar ni la dels mitjans de comunicació
 Es poden fer reunions tècniques de treball, amb un màxim de 20 participants, per tal de fer visionats de vídeos o xerrades tàctiques
 Es permet l’entrenament en règim de concentració, seguint les mesures de les autoritats sanitàries i el Consejo Superior de Deportes. Es poden obrir residències, restaurants i cafeteries, seguint les mesures establertes per a aquests establiments
 S’haurà de fer la neteja i la desinfecció periòdica de les instal·lacions, així com del material utilitzat pels esportistes -que haurà d’evitar compartir-se- quan acabi cada torn d’entrenament i la jornada
A.2 Celebració d’espectacles i activitats esportives:
 Es poden realitzar competicions esportives a l’aire lliure o en instal·lacions esportives tant obertes com tancades. En qualsevol cas, aquests esdeveniments esportius hauran de fer-se sense públic i a porta tancada, i donant compliment a les mesures de seguretat i higiene que estableixin les autoritats competents
A.3 Flexibilització de mesures per a la reobertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure, tancades i centres esportius:
 Es podrà realitzar activitat esportiva en grups de fins a 20 persones sense contacte físic a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, sempre que no se superi el 50 per cent de l’aforament màxim permès. S’haurà de complir amb el règim d’accés, torns i neteja establert en l’article 41 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig. Tot i això, es permet que l’esportista vagi acompanyat d’una persona diferent al seu entrenador
 Es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones sense contacte físic a les instal·lacions i centres esportius coberts, sempre que no se superi el 50 per cent de l’aforament màxim permès. S’haurà de complir amb el règim d’accés, torns i neteja establert en l’article 42 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig. Tot i això, es permet que l’esportista vagi acompanyat d’una persona diferent al seu entrenador
 No caldrà demanar cita prèvia per fer activitat en les instal·lacions a l’aire lliure, tancades i centres esportius. Es podran usar vestidors i les zones de dutxes, seguint les condicions establertes per les autoritats competents, i en la mesura del possible s’hauran de mantenir els dos metres de distància de seguretat durant la pràctica esportiva

B. ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT NO PROFESSIONAL
B.1 Activitats de turisme actiu:
Es podran dur a terme activitats de turisme actiu i de natura per a grups d’un màxim de 30 persones
C. ACTIVITATS DE LLEURE DESTINADES A LA POBLACIÓ INFANTIL I JUVENIL
 Es podran desenvolupar activitats de lleure destinades a la població infantil i juvenil, sempre que garanteixin els protocols i les recomanacions d’higiene, seguretat i salut establertes per les autoritats competents
 Les activitats de lleure a l’aire lliure hauran de limitar-se al 50% de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 200 participants, incloent monitors. En el cas que es desenvolupin en espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de participants a 1/3 de la capacitat màxima, amb un màxim de 80 participants
 Les activitats s’hauran de realitzar en grups d’un màxim de 10 persones, incloent el monitor

5 de juny de 2020