HISTÒRIA

1960  |  1970  |  1980  |  1990  |  2000  |  2010

1964

El dia 23 d’octubre de 1964 va quedar legalment constituit el Club Nàutic Cambrils. Amb l’aprovació dels estatuts, al 1965 s’inicien les primeres obres del Club Nàutic Cambrils. Seguint les directrius de Josep Espinet, enginyer del port, el Club Nàutic s’instal·la a la platja contigua a l’escar, entre aquest i l’escollera de Llevant.

1965

El 20 d’agost de 1965 es realitza la primera Junta General del Club, en aquest moment ja són trenta els socis que composen el Club i es nomena la primera Junta Directiva formada per:

President: Francisco Sulla Badia.
Vicepresident: Josep Darder Seguí
Secretari: Lluís de Ballester Prats
Tresorer: Josep Pedrell Font
Comodor: Josep Darder Seguí

1966

El 14 d’abril de 1966, la Direcció General de Ports autoritza al Club Nàutic Cambrils a ocupar un espai de 1000 m2 a la zona de serveis del port de Cambrils, arribant a realitzar-se la inauguració oficial del Club.

1968

Fins aquest any es disposava d’una passarel.la flotant, que desprès de l’estiu, es va veure que no era suficient per cobir la demanda existent per la qual cosa es va sol.licitar la seva ampliació, agregant 60 m. i augmentant en 25 amarres la disponibilitat.

1969

A finals de l’estiu de 1969, el 12 de setembre cap a les 10 de la nit, es va desencadenar una gran tempesta amb fort vent huracanat, apmpanyat de pluja i fort aparell elèctric formant trombes marines que aspiraven tot el que trobava. El resultat va ser l’enfonsament de deu embarcacions quedant altres molt sèriament afectades, nombrosos desperfectes a les passarel.les de les que va ser arrancada gran part de la fusta.

1973

Primeres eleccions del Club.
Durant aquest any dos candidats es van presentar per ocupar el càrrec de president, Alejo Pérez i Alberto Talayero. El president fins el moment, Francisco Sulla, havia manifestat la seva decisió de no continuar en el càrrec.
Va ser elegit el Sr. Talayero amb la següent Junta Directiva:

President: Alberto Talayero
Vicepresident: Alejo Pérez
Secretari: Lluis de Ballester
Vicesecretari: Francisco Rom
Comodor: Josep Ma Mallol
Tresorer: Josep Mª Besora
Comtador: Josep Llaveria
Vocals: Manuel Miranda, Josep Mª Pedrell, Rodolfo Font, Enrique Ibars, Josep Ma Ferrer i Antoni Ciurana.

1975

Aquest any s’aconsegueix la concessió administrativa única de 8403 m2 donant un termini d’ocupació de 20 anys.

1977

El Sr. Alberto Talayero es reelegit president del Club.
El 30 d’octubre i 1 de novembre es va disputar la primera edició del Trofeu Los Roques per la classe creuer, sent el primer guanyador absolut el Sr. Antoni Quinteiro amb la seva embarcació “Sal i Pebre”

1978

El Ministeri d’Obres Públiques dóna una nova concesió al Club per 260 m2.
També es va adquirir l’embarcació del Club “Verge del Camí”

1979

El día 11 de juliol és aprovat pel Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme el pla de reformes del club elaborat per l’enginyer Arturo Serrano Punyed.
L’odre ministerial concedeix una superfície total de 25.700 m2 per la construcció del projecte on estaran les passarel.les d’obra, la ubicació definitiva de la zona de vela lleugera, els aparcaments, la construcció d’un edifici per Capitania, molls d’espera i el tan esperat edifici social.

1980

Es caracteritza per ser un any d’obres. Es realitzen les noves passarel·les de formigó, s’asfalten els vials principals i s’inicia la construcció de l’edifici de Capitania.

1981

El 7 de juny, havent finalitzat la construcció de l’edifici social, queda acabada la remodelació del Club convertint-se en un dels primer complexos esportius de la costa catalana.

1983

L’escola de vela comptarà amb una nova caseta aquest any, fomentant així l’esport nàutic.

1986

Amb l’autorització de la Generalitat, s’instal.len 160 m. de palanques flotants, incrementant així el nombre d’amarres per transeünts.

1988

Les aigües pròximes al Club Nàutic Cambrils són zona d’entrenaments per a totes les tripulacions del mon que asisteixen a les Olimpíades de Barcelona 92.
Es realitza la construcció de les passarel.les RIII i RIV de 120 i 100 m. de llarg respectivament.

1994

S’obté l’ampliació provisional de la concessió fins el 2009.

1998

Es realitza el canvi de la Junta Directiva sent els nous càrrecs:
President: Josep Lamolla
Vicepresident i Tresorer: Jordi Besora
Secretari: Carol Hausmann
Comodor: Lluís Bosch
Vocals: Josep Ma Bach, Carles Cugat, Joaquim Ricomà, Jaume Ferrús, Eduardo Serrano.

Es realitza l’aprovació de la derrama i el compromís amb Ports de la Generalitat de l’actualització de la concessió fins el 2018.

2000

Demolició de l’antic escar i unió de la dàrsena de Llevant amb la zona de Ribera.

2001

Remodelació de la façana marítima del port de Cambrils i la construcció de la passarela RII amb 100 m. de llarg així com la reconstrucció de la passarel.la RI. Es realitza el sanejament de la zona de la benzinera i s’instal.len nous aparells de subministrament.

2003

Construcció de l’annex a l’edifici social amb sanitaris i dutxes i renovació total de l’aula de l’escola de vela.
També es realitza la substitució de la grúa de 7 Tm. per un altra de 12 Tm.

2004

Perllongament del pantalà RIV amb 20 m. més que permet realitzar una nova distribució del amarres de les passarel.les RIII i RIV, creant amarres de major eslora.
Es realitzen les segones eleccions del Club. Surt elegida la següent Junta Directiva:
President: Sr. Josep Ma Bach
Vicepresident: Fco. Javier Pajares
Secretari: Josep Salgado
Comodor: Joaquim Oliva
Tresorer: Josep Ma Romà
Vocals: Antoni Duch, Ramon Escolà, Jesús Coll, Carles Cugat i Antoni Quinteiro.

2005

Remodelació total de l’edifici social amb la creació d’un restaurante per socis i públic en general, terrasses inferior, superior i renovació d’oficines del Club.

2006

Reforma de la benzinera passant a ser gestionada directament pel Club i reforma dels banys de la zona de Llevant.

2007

Es realitza el projecte de la construcció d’un edifici de Capitania i Escola de Vela amb panyols a la zona interior del Club.
Es demoleix l’edifici de Capitanía i el moll d’espera, instal.lant una plataforma flotant.
També es projecta, amb l’obtenció de la concessió de l’Àrea Tècnica del Port de Cambrils, la construcció d’una marina seca a la zona del Travelift, naus per professionals i la gestió de l’escar per embarcacions de gran eslora.

2008

El Sr. Bach deixa la presidència del Club i el nomenat nou president el Sr. Joaquim Oliva amb la següent Junta Directiva:
President: Joaquim Oliva
Vicepresident: Josep Ma Romà
Secretari: Joan Gispert
Tresorer: Lluis Jordi
Comodor: Lluís Bosch
Vocals: Roderic Miralles, Ramon Cañellas, Emilio Giménez, Xavier Gumà.
Es realitza el canvi de les plaques a les passarel.les RIII i RIV i Ribera, substituint-les per unes noves plaques de resina i alumini. També es realitza el perllongament de la passarel.la RIII en 25 m. i la instal.lació d’un nou moll d’espera amb 60 m. de llargada a la zona de Ponent.
Es va signar per primera vegada un conveni amb l’Ajuntament de Cambrils per la promoció de la vela escolar.

2009

A nivell de modificació de les instal.lacions es van realitzar els següents canvis:
– Reordenació de la zona de pàrking per l’obtenció de més places d’aparcament.
– Subsitució de la cadena mare als pantalans de la zona de Llevant.
– Canvi a la nomenclatura dels pantalans de Llevant. El Club queda dividit en dues zones Llevant (de L1 a L7) i Ribera (de R1 a R4).
– Canvi de part de les torretes de la R4 per incrementar la potència elèctrica.
– Millora de la rampa a la zona de vela.
– Creació de la Zona Comercial a Ribera per l’ubicació de les empreses nàutiques dedicades a la compra-venda i lloguer d’embarcacions.
– Instal.lació del mòdul prefabricat per l’apertura del Bar lo Vento, bar d’estiu a la zona de Ponent i per les activitats del nou Casal de Mar per infants i Acadèmia Nàutica.
– Millora y reforç dels amarres a la zona de la R4 i evitar incidents els dies de mestral fort.
– Instal.lació de lectors de targetes a la zona de Ribera (pantalans i dutxes) per controlar millor l’accès d’usuaris als pantalans.
A destacar que des d’octubre de 2009, Ports de la Generalitat mitjançant un contracte de gestió, atorga l’explotació de l’Àrea Tècnica del port de Cambrils al Club Nàutic Cambrils.
Es centralitza a l’oficina del Club la gestió de l’Acadèmia Nàutica, tornant a realitzar-se les classes a les instal.lacions del club.
A nivell esportiu i social es van realitzar els següents actes:
– Es va disputar la I Copa Catalunya a la classe J80.
– Es va crear la campaña “Amarra y Disfruta” per fomentar la navegació entre ports de la Costa Daurada i conèixer les seves poblacions.
– Es va realitzar la I Jornada Nàutica de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, per donar a conèixer la importancia dels ports esportius per les poblacions on es troben ubicats i l’activitat econòmica que generen.
– Amb motiu del 45è aniversari del CNCB, es va realitzar un homenatge als socis fundadors del Club.

2010

Ports de la Generalitat atorga la concessió del Àrea Tècnica del port de Cambrils al Club Nàutic Cambrils  fins el 28 de juliol de 2018.
S’instal.la un nou mòdul prefabricat a la zona de vela per la creació d’una petita cuina al Bar lo Vento i la instal.lació de sanitaris, pavimentant també la zona per millorar l’accès.
S’instal.la un sistema de càmares de seguretat digitals per la vigilància en el port.
S’instal·la una estació meteorològica.
Començant les obres de la instal·lació de les naus taller de la zona del travelift.
Es legalitzen la instal·lació elèctrica de la zona de vela.
Canvi de les torretes de pàrquing amb accès mitjançant tickets als usuaris del port que no disposen de targeta. Es millora el control del temps d’estància dels vehicles mitjançant un nou programa de gestió del pàrking.
Reforma dels sanitaris de Llevant i la instal.lació de plaques solars per millorar el suministrament d’aigua calent i controlar el consum.
Obtenció de la ISO 9001 i 14001. Es millora la recollida de residus mitjançant la instal.lació de punts de recollida selectiva de residus, així com la resposta a les reclamacions e incidències ocorregudes al port.

2011

Un dels actes més destacats va estat la inauguració el 17 de juny, i després de 8 mesos d’obres, de l’Àrea Tècnica, que va comptar amb la presència del nou Director General de Transport i Movilitat Sr. Ricard Font, la Gerent de Ports de la Generalitat Sra. Mª Dolors Rodríguez, l’Alcaldessa de Cambrils Sra. Mercè Dalmau i d’altres autoritats provincials i locals. Aquesta Àrea permet donar un major i millor servei tant a socis del Club com a la resta d’usuaris (Confraria, transeünts, empreses nàutiques) i crea una zona de treball que permet a la industria nàutica realitzar el seu treball sense haver de desplaçar-se fora de Cambrils.
La nova Benzinera i el seu nou pantalà flotant permet donar un millor servei i assegurar la major qualitat i velocitat en el subministrament de carburants.
La inversió en la infraestructura de la dàrsena va propiciar que molts associats es puguin beneficiar de la nova instal·lació d’aigua i electricitat, permetent-nos ser més eficients en el consum energètic. També es van incorporar elsaccessos electrònics en pantalans de llevant per millorar el control d’accés.
Dins l’àmbit de l’activitat esportiva destacar l’èxit de participació al Campionat de Catalunya de pesca de bonítol a la Brumejada, sen el concurs amb més embarcacions de tota Catalunya, així com la resta d’activitats realitzades, des de la sortida de pesca amb nens de Càrites, les jornades de marcatge amb l’ACPR o el Campionat Interclubs Curricà, que van fer que l’activitat de pesca s’incrementés de manera notable respecte anys anteriors.

Aquest any, a més de les regates tradicionals de Creuers: Singladures Costa Dorada, en Setmana Santa, La Regata Vent de Dalt, el Trofeu Imperial Tarraco i les regates socials d’estiu i, sota la denominació Cambrils Regates de Tardor, es van agrupar una sèries de proves: la XXIII edició de la Regata Los Roques, Campionat de Catalunya J80, campionatsde Catalunya de Laser, 420 i la prova N” d’Optimist, que  van mantenir un altíssim nivell d’activitat al club durant els mesos d’octubre i novembre i van permetre aconseguir per part de la Real Federació Espanyola de Vela l’organització en 2012 del Campionat d’Espanya de Vela Infantil i el Campionat de Catalunya d’Optimist, per part de la Federació Catalana de Vela.
Altres activitats nàutiques, com la nova visita de l’IMOCA 60, l’experiència de navegar en un vaixell de la Barcelona World Race, amb la participació de més de 300 persones, les activitats socials i els esdeveniments nàutics organitzats per empreses a les nostres instal·lacions van fer que el nostre club estigués ple d’activitat i de vida social i esportiva tot l’any.

2012

Va ser l’any en que el Club va tornar a ser al capdamunt del panorama nàutic esportiu.
Amb l’organització del Campionat de Catalunya d’Optimist i el Campionat d’Espanya de Vela Infantil durant els mesos de maig i juny respectivament, el Club va ser visitat per centenars de regatistes d’arreu de l’estat espanyol.
Les competicions organitzades per la classe optimist, laser i Techno 293 van permetre als regatistes gaudir de les aigües del Golf de Sant Jordi amb uns dies de vent que van permetre realitzar totes les proves previstes.

Es va organitzar el Festival del Mar, una fira marítima que integra tota la costa catalana i la seu per realitzar l’organització a la Costa Daurada van ser les nostres instal.lacions.
Més de 10.000 persones van visitar els expositors i l’exposició flotant i en sec que es va ubicar a la zona de Ribera del Club.

La temporada esportiva va estar repleta d’activitats. En vela el Trofeu Social, la XX edició de les Singladures Costa Daurada, la VI Vent de Dalt i la XXXVI Los Roques van fer que la flota de creuer pogues gaudir d’un any ple de competicions esportives.
Els amants de la pesca van poder gaudir del Concurs del Pop durant el mes de febrer i de la Jornada de Marcatge de peixos i el Concurs de bonítol a la Brumejada durant el mes de setembre. També es va realitzar la II edició del concurs Interclubs Costa Daurada durant tota la temporada d’estiu amb la col.laboración conjunta dels ports de Torredembarra, Tarragona, Salou y Cambrils.

L’escar del Club va complir el seu primer any complert en funcionament tenint els usuaris del port un dels varadors més moderns de la costa al seu servei 24 h. els 365 dies de l’any, dotat de tota sèrie de prestacions per la reparació i el manteniment de les embarcacions.
L’Acadèmia Nàutica i l’Escola de Vela continuen aquest any guanyant alumnes i la reubicació de la Base Nàutica a la platja del Regueral fa que el nombre d’usuaris hagi crescut exponencialment aquest estiu.

A l’octubre el Sr. Joaquim Oliva renova la seva condició de president del Club quedant la Junta Directiva formada per:
Joaquim Oliva – President
Josep Ma. Romà – Vicepresident
Roderic Miralles – Comodor
Lluis Jordi – Tresorer
Joan Gispert – Secretari
Ramon Cañellas – Vocal de Vela
Lluís Bosch – Vocal

2013

El Club Nàutic Cambrils ha tingut un 2013 de continuïtat. Un any en el qual ha mantingut els serveis i oferta, millorant alguns aspectes per tal de fer més fàcil i còmode l’estança dels seus socis. D’altra banda la secció esportiva ha augmentat en nombre de regatistes i també en nombre de bons resultats. L’àrea de pesca ha seguit activa i participant en tots els concursos possibles. Finalment el Club Nàutic s’ha posicionat en aquelles fires del sector que ha considerat més oportunes per donar-se a conèixer o per mantenir contactes.
D’aquesta manera ha participat a les fires internacionals més destacades del sector, com el  Saló Internacional de Düsseldorf, Boot Düsseldorf; el Saló Nàutic de Barcelona; o el Saló Nàutic Internacional de Paris.
D’altra banda el Club Naùtic Cambrils celebrava la sisena Fira Marítima Costa Daurada. Una cita indispensable pel sector nàutic i que està més que consolidada després de l’experiència dels anys anteriors.
El Club Nàutic de Cambrils, per delegació de la Federació Catalana de Vela, va celebrar els dies 5 i 6 d’octubre el VII Trofeu Cambrils a Bon Port, nivell 2 per les classes 420, Laser RAD., Laser 4.7 i 29er i nivell 3 per a la classe Optimist. En ella s’hi van donar cita 134 regatistes vinguts d’onze clubs nàutics de tota Catalunya, a més de dues noies de clubs mallorquins i els regatistes cambrilencs. Una competició que es va celebrar entre dissabte i diumenge i que va donar diversos vencedors. En la categoria Làser 4.7 Cristina Garcia del Club Nàutic de Salou es feia amb la primera posició, seguida del cambrilenc Mon Cañellas i d’un altre salouenc, Albert Carcellé.
El Club Nàutic Cambrils va celebrar els dies 19 i 20 d’octubre la 37a edició de la Regata de Creuers Los Roques, III Trofeu Hermanos Guasch. Una de les regates més emblemàtiques que es celebren des del club cambrilenc. De fet és la regata de creuers més antiga de l’Estat i que es celebra de manera ininterrompuda durant 37 edicions. La regata era a la vegada puntuable per la Copa Catalana de Creuers Zona Sud, III GP Costa Daurada i XXXIX T.Imperial Tarraco. L’embarcació Raquero d’Eugenio López-Chacarra, del Reial Club Nàutic de Tarragona, ha estat la guanyadora absoluta d’aquesta edició.
Amb un total de 13,6 milles nàutiques, diumenge 31 de març es va completar la 4a i última etapa de la 21a edició del torneig Singladures Costa Daurada – II Trofeu JB Veles. En aquesta jornada el recorregut es va iniciar al Port de Cambrils, va seguir cap a la Pixerota, Cap de Salou i es va retornar al Port de Cambrils. El sol i el bon temps van acompanyar a les 12 embarcacions participants durant tot el dia. En canvi, la jornada de dissabte es va haver de suspendre a causa de la forta mestralada que es va viure amb ratxes de fins a 50 nusos. Vencia la competició l’embarcació “Tumbau” de Quique Gascón, del Club Nàutic Cambrils.

Pel que fa a la secció de pesca, la primera cita va arribar tard. El tercer Torneig Interclubs Curricà Costa Daurada, que arrencava a Tarragona a l’agost. L’embarcació de Cambrils “Entadebant” es va fer amb la tercera posició final del Campionat. Patronejada per Mari Luz Montesinos i Juan Carlos Bescós, va agafar un total de 16 quilos 900 i 26 captures. El torneig compta amb la participació del port esportiu de Tarragona, el Port de Torredembarra, el Club Nàutic Cambrils i Club Nàutic Salou.
26 embarcacions van participar en el 3r Trofeu Portman Nàutic Concurs de Pesca de Bonítol a la Brumejada, organitzat pel Club Nàutic Cambrils, dissabte 12 d’octubre. Però només una se’n podia endur el primer premi. En aquesta ocasió ha estat l’embarcació Set Dofins, patronejada per Joan Soler, que ha aconseguit tres captures amb un total de 8 quilos 700 grams.
També es va celebrar la jornada de marcatge, que s’organitza en col·laboració amb l’Associació Catalana per a la Pesca Responsable per a l’estudi dels túnids a les nostres costes.
I el concurs del calamar.
Cambrils aconseguia la destinació de turisme esportiu. El Club Nàutic Cambrils va contribuir a assolir aquesta fita gràcies a la seva tasca esportiva. D’altra banda l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor atorgava un any més la distinció deBandera Blava 2013al Club Nàutic Cambrils.
El Club Nàutic Cambrils estrenava nova web el mes de maig.
El Club Nàutic Cambrils va participar de la iniciativa “16 nits a 16 ports”. La campanya consistia en que els usuaris dels ports adherits, que complien una sèrie de condicions, poguessin tenir una nit d’estada gratuïta en cadascun dels ports. Una interessant promoció amb vigència fins 31 de desembre del 2013.
Com ja és habitual, el Restaurant del Club Nàutic Cambrils va organitzar una gran festa de blanc per a inaugurar lareobertura de la seva terrassa i l’arribada de la temporada d’estiu.
Una altra festa era la Pirata, que va ser tot un èxit, amb l’assistència de més de 80 persones.
I per celebrar l’estiu 2013 al finalitzar el mes d’agost es va organitzar el Sopar Social, una trobada anual dels socis del Club per gaudir amb familiar i amics.
Més de 100 persones entre alumnes de l’escola de vela del Club Nàutic Cambrils i els seus familiars, van assistir ala trobada que va posar fi a les activitats d’estiu de l’escola.
La temporada social acabava amb la celebració de la Nit de la vela a finals de novembre amb tots els equips de regates.
De fet el 2013 ha estat un excel·lent any pels nostres regatistes.

PARTICIPACIÓ EN CAMPIONATS:

REGATES INTERNACIONALS
Mundial Marsella J80 Hugo Rocha campió
Mundial A Coruña Platu 25 Hugo Rocha campió
Mundial Balaton- Hongria 4,7 Món Cañellas 8è
Europeu Balaton Hongria 4,7 Món Cañellas 5è
Swiss Nationals Versoix-Suïssa Optimist Nil Subirats 3r en categoria benjamí
International Vila de Palamós Optimist Trophy Marcelo Cairo 1r Under 12
Christmas Race Palamós Làser radial Món Cañellas 1r

CAMPIONATS I COPES D’ESPANYA
Regatistes selecció catalana 2013:
Optimist: Marcelo Cairo, Leandre, Garcia, Tere Morató, David Castro
Làser 4,7: Leandre Garcia, Marcelo Cairo, Miriam Oliva, Món Cañellas i Aleix Nogués
Campionat d’Espanya x equips de clubs:
A Punta Umbria, 5a posició Optimist: Alicia Fras, Marcelo Cairo, Rupert Harvengt, Nil Subirats i Sergi Sevil
Campionat d’Espanya a Cadiz J80 Hugo Rocha
Ranking AECIO 2013, 11è classificat d’Optimist Leandre Garcia

CAMPIONATS DE CATALUNYA
Campionat de Catalunya per Equips a Sant Carles de la Ràpita 1a posició pel G1 d’Optimist: Tere Morató, Miriam Oliva, Leandre Garcia, David Castro i Marcelo Cairo
Campionat Catalunya per equips a l’Ampolla 3rs Optimist G2: Laia Vallverdú, Álvaro Garcia, Yannick Jiménez, Marina Fargas i Alicia Fras
Campionat de Catalunya Vandellós Optimist G2 1a Alicia Fras
Campionat Catalunya El Balís J80 1r Hugo Rocha-Fabián Escudé
Campionat Catalunya Blanes Optimist G3 2n Keylor Miranda
Campionat Catalunya equips Vandellós Optimist G1 2n cat ABS Leandre Garcia
Campionat Catalunya equips Vandellós Optimist G1 1r cat A Leandre Garcia
Campionat Catalunya Hospitalet Vandellós Optimist G1 2n B Marcelo Cairo
Campionat Catalunya Vilanova radial 1 Món Cañellas
Campionat de Catalunya Salou 1r 4,7 Món
Campionat de Catalunya Hospitalet Vandellós optimist G2 1rC i 3r ABS Sergi sevil
Med Sailing El Balís 1r Món Cañellas
Rànquing FCV làser 4,7 1r Món cañellas
Copa Catalana Sud Tarragona Creuer R2 1r “Mondelona 2”
Copa Catalana Sud Tarragona Creuer R2 2n “Tumbau”

2014

El Club Nàutic Cambrils ha celebrat els seus 50 anys d’història l’any 2014.
Part de l’èxit d’haver arribat a aquesta xifra rau en els fundadors, qui van tenir la iniciativa i la capacitat d’ engegar-lo. I a tots els membres de les juntes que han dedicat temps i treball en suport i gestió. Però també a totes aquelles persones que hi han format part, ja sigui com a socis, esportistes, col·laboradors o empreses que hi treballen i que han garantit un club actiu dia a dia, amb èxits a celebrar a tots els nivells.

Actualment el Club Nàutic Cambrils viu un moment dolç dins de la seva història. I ha coincidit el seu 50 aniversari amb l’organització d’esdeveniments tan importants com la Setmana Catalana de Vela, la major competició nàutica de Catalunya, que va acollir més de 460 participants i gairebé 400 vaixells.

O la Fira Marítima, que arribava a la seva setena edició, apostant per la participació de tothom, integrant totes les entitats que de manera esportiva, lúdica o professional realitzen activitats relacionades amb la mar.

Per altra banda el seu projecte esportiu s’ha consolidat amb un dels equips de regates més importants i exitosos de Catalunya amb excel·lents resultats dels seus regatistes a nivell nacional i internacional.
Alguns dels resultats destacats són per:
Hugo Rocha_ Que aquest any ha assolit el subcampionat del Món amb la classe SB a Sant Petersburg i el subcampionat d’Europa amb J70 a Fraglia-Lago di Garda, Itàlia.
Carla i Marta Munté_ Les dues germanes de Sant Carles de la Ràpita ja fa dos anys que confien en el Club Nàutic Cambrils i no s’han equivocat. Al juliol es convertien en Campiones del Món fèmines a Cork, a Canadà, amb tan sols 14 i 16 anys respectivament. Una fita que van assolir després d’algunes complicacions durant la regata i de no llençar la tovallola. Ho celebren posant-se nous objectius cada dia. La setmana anterior al campionat mundial havien participat al North American Championship, quedant segones absolutes i primeres fèmines. Però aquest any han viatjat molt. Gràcies a la seva activa participació al Circuit Europa Cup destacant la primera posició fèmina a Portoroz, a Eslovènia; Kiel a Alemanya i al Balís. I van ser segones al Grand Prix Internacional de Blanes.
Pel que fa a estatals, van ser primeres fèmines a la Copa d’Espanya de 29er celebrada fa poques setmanes a Torrevieja. A més són campiones d’Espanya en categoria femenina, després de participar al campionat de Màlaga.

Entre altres èxits hi trobem la primera posició fèmina i segona de la general a la Medsailing del Balís, i primeres a la 8a regata Cambrils a Bon Port.

Francesc Molné i Miquel Armengol, que s’enduien el Subcampionat d’Espanya Absolut en la Copa d’Espanya, celebrada a Torrevieja. Precisament a Màlaga havien estat quarts absoluts.

Món Cañellas_ en classe radial ha seguit ampliant el seu palmarès, destacant la revalidació del títol de Campió de Catalunya després de la competició disputada a l’Escala. Ha participat al Campionat del Món Juvenil de Làser Radial a Dziwnów, a Polònia. Una experiència molt enriquidora. El resultat final va ser la tretzena posició a la general. Ha estat a Dinamarca, al Campionat Europeu, on va assolir l’onzena posició. Rematant els europeus va guanyar l’Eurocup de Roses i la prestigiosa victòria a la Christmas Race de Palamós.

A nivell estatal va quedar 3r sots 19 i 9è de la general a la Copa d’Espanya de Làser Radial a Portocolom, a Mallorca.

Pel que fa a casa nostra, va guanyar la 26a Carnaval Race de Port Aro, el 3r trofeu Emili Lledó d’Arenys, el 5è Gran Premi Club Nàutic El Masnou, la Medsailing, sent campió absolut de la competició, la 8a regata Cambrils a Bon Port i el 23è Vila Palamós. La setmana passada guanyava la Halloween Race de Salou.

Saltem al Làser 4.7. L’equip cambrilenc està d’enhorabona. I és que té 9 regatistes que formen part de la selecció catalana. Ells són Marcelo Cairo, Leandre Garcia, Miriam Oliva, Aleix Nogués, Aleix Monmany, David Castro, Arnau Guillemat, Judit Lleixa i Adriana Jofré. Tots ells participaran al Campionat d’Espanya del 4 al 8 de desembre al Club Nàutic de Mar Menor, a Múrcia.

Leandre Garcia, Campió de Catalunya 2014, títol assolit a Vilassar de Mar i 4a posició al Campionat de Vela Infantil de Cádiz i la seva participació com a membre de la selecció espanyola a l’Europeu de Moss, a Noruega.

Marcelo Cairo, campió sots 16 de l’Eurocup de Roses. La seva temporada internacional ha estat espectacular, aconseguint la sisena posició sots 16 a l’Europeu de Moss, a Noruega. També va guanyar la 26a Carnaval Race de Port Aro.

Miriam Oliva, tercera classificada absoluta en el Campionat d’Espanya celebrat al Garraf. A més es convertia en la primera fèmina de la Medsailing del Balís i en la segona fèmina del 5è Gran Premi Club Nàutic El Masnou. També ha participat al Campionat de Moss, a Noruega.

Pel que fa a OPTIMIST,

Del G1: Després del relleu generacional hem de destacar la classificació per formar part de la selecció catalana d’Alicia Fras i Nil Subirats.

Precisament el Nil Subirats, juntament amb el Sergi Sevil i el Lluís Fargas van prendre part a la Volvo Gill Optimist British National & Open Championships, a Weymouth, a Anglaterra. Nil Subirats aconseguia en aquest campionat la 3a posició junior masculina. Allí van poder lliurar el gallardet del club a Sir Ben Ainslie, promotor de la Bart’s Simpson Foundation.

D’altra banda, Miguel Cairo, que ara està a grup 1, va ser 1r C a la Semana del Atlántico a Vigo. També en terres gallegues, però a La Coruña, Nil Subirats aconseguia la 3a posició en la categoria sots 13.

A l’Interregionale optimist, celebrat al Club Nautique Saint Raphael, a França, Alicia Fras aconseguia la segona posició 2a femenina.

A casa nostra, l’Alicia guanyava el Gran Premi Ziving de Cambrils, la Moon Race de Vilanova, mentre que el Nil es feia amb el Trofeu Costa Daurada a Salou i el WindBA de Sant Pere Pescador.

Passem al Grup 2 d’Optimist

Miguel Cairo aconsegueix el títol de Campió de Catalunya a Arenys. A més, va ser segon a la regata Gran premi Ziving de Cambrils, i segon a la Medsailing.

Acabem amb el grup 3 d’Optimist.

La Macarena López ha estat Campiona de Catalunya al Masnou.

Miguel Malo s’enduia el Gran Premi Ziving de Cambrils.

Cal destacar sobretot que encetem temporada amb 16 regatistes a l’equip de G3, composat per Joan Fargas, Ricard Montagut, Mar Fernandez, Natalia Garcia, i les noves incorporacions d’Aina i Sergi Prats, Ricardo de Marc, Guillem Mateu, Noah i Adam Gasol, Ona Vallvé, Alex Pous, Oriol Marron i Judit Calero.

En classe catamarans, Rupert Harvengt i Pep Nogués s’enduien el Subcampionat de Catalunya de Catamarans, mentre que Rupert i Jules Harvengt van participar al Campionat d’Espanya de Catamarans, assolint la quarta posició.

2015

Renovació
El Club Nàutic Cambrils creava el 2015 quatre comissions de treball amb l’objectiu que el procés de renovació del Club fos el més participatiu possible. Les comissions s’organitzaven en obres i instal·lacions; social; esportiva i estatuts i reglament.

Assemblees
El 21 de març de 2015 es va aprovar l’autorització a sol·licitar la renovació de la concessió a Ports de la Generalitat.
El 29 d’agost del mateix any es van aprovar les aportacions econòmiques a realitzar per la renovació de la condició de soci; per la titularitat del dret d’ús preferent dels amarres amb diferents alternatives per escollir segons la situació de cada titular; i el calendari de pagaments. Amb més de 180 socis assistents, finalment doncs va quedar aprovats tots els punts per dos terços tal i com manen els estatus.

Fira Marítima de la Costa Dorada
L’edició de 2015 va coincidir amb la celebració de la 1a Trobada d’Embarcacions Tradicional de Catalunya. L’organitzava l’Arjau Vela Llatina de Cambrils, juntament amb la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, i era alhora 3a Festa a la Mar.
Un esdeveniment carregat d’activitats, com xerrades, tallers per a nens, espectacles familiars, demostració de la construcció d’una embarcació, el vira-vira o la navegació conjunta Josep Lluís Savall. La Trobada reunia una quarantena d’embarcacions de tot el litoral català a més de Murcia. Autèntiques joies de la navegació tradicional que es van poder veure a Cambrils.

Setmana Catalana de Vela
La segona edició va comptar amb la participació de gairebé 370 embarcacions i mig miler de regatistes de 9 classes diferents, representant un total de 34 clubs. Va ser una edició marcada pel poc vent durant els tres dies i que va provocar que només es poguessin realitzar 3 de les 9 proves programades en total.
Amb tot, cal destacar l’esforç dels comitès per realitzar les proves en condicions tant difícils. I és que el primer dia es passava dels 0 nusos al matí als fins a 20 a la tarda.

Campeonat d’ Espanya de Vela Accessible
El juliol de 2015 el Club va viure un intens cap de setmana gràcies a la celebració del Campionat d’Espanya de Vela accessible de la classe Hansa 303, tant individual com doble i la segona prova del III Circuito Iberdrola Vela Paralímpica de la classe 2.4mR. 33 regatistes amb alguna discapacitat es van concentrar a Cambrils per disputar dues destacades competicions a nivell estatal.

2016

Conveni Fundació Cruyff
El Club Nàutic Cambrils i la Fundació Cruyff signaven al març de 2016 un acord de col·laboració per la promoció de l’esport de la vela amb nens i nenes amb discapacitat. D’aquesta manera es presentaven les “Jornades de navegació en família”, en marxa des del mes de maig.
Esport, integració i respecte són les premisses de la Fundació Cruyff, que des de l’any 1995 es dedica a crear projectes amb els quals faciliten la pràctica de l’esport a nens i nenes amb discapacitat. A partir de les mes de maig inclouen la vela a la província de Tarragona gràcies a la seva col·laboració amb el Club Nàutic Cambrils i les Jornades de navegació en família. Aquestes són un nou format per a la pràctica esportiva, on pares, mares i fills, comparteixen l’activitat i gaudeixen plegats.

Setmana Catalana de Vela
La tercera edició es va dividir en dos caps de setmana. Les classes juvenils, Làser 4.7, Làser Radial, Làser Standard, Europa, 29er, 420 i Catamarà, van competir el 23 i 24 d’abril, mentre que creuers i Optimist ho van fer el 30 d’abril i 1 de maig.
En el primer cap de setmana es van celebrar la totalitat de les proves programades, amb 129 regatistes de 7 classes diferents de 24 clubs de tot Catalunya, a més de Valencia, Málaga, País Basc i Gran Canaria. El vencedor del Gran Premi de la Generalitat de Catalunya va ser pel guanyador absolut de la regata, Arturo Noguer del Club Nàutic el Balís.
El segon cap de setmana, amb 155 regatistes, va estar protagonitzat pel fort vent de mestral, que va dificultar les regates. Tot i així es van poder disputar fins a 4 proves en total, donant com a vencedor del Gran premi Generalitat de Catalunya a Eugenio López-Chacarra, del Reial Club Nàutic de Tarragona en Creuers i a Nil Subirats, del Club Nàutic Cambrils, en Optimist.
De la competició en destaca la tasca de l’equip de mar, encapçalat per Joan Salvadó i Xavier Rabadà i Oriol Bigorra i Pepe Rodríguez, que van fer possible la realització de totes les proves i el bon desenvolupament d’aquestes, lluitant contra les condicions meteorològiques adverses i tot i així aconseguint la realització de la majoria de proves.

Spanish Impulse
El Club Nàutic Cambrils firmava el desembre de 2016 el conveni amb l’equip Spanish Impulse. Es tractava d’un nou repte per a l’entitat. El Club Nàutic Cambrils seria Challenger en la Red Bull Youth America’s Cup, que es celebrava del 13 al 23 de juny de 2017 a Bermuda, en el marc de la 35a edició de l’America’s Cup de Vela. Aquesta és una regata reservada a tripulants menors de 24 anys que navegaran sobre els AC45. Es tracta de catamarans que incorporen nous avenços tecnològics que han permès el desenvolupament de foils (hidro ales) que eleven el casc fora de l’aigua, assolint grans velocitats.
Els membres de l’Spanish Impulse van ser els millors regatistes de la vela espanyola: Jordi Xammar, Joan Cardona, Jordi Booth, Luis Bugallo, Joel Rodríguez, Florian Trittel, Diego Botin, Iago L. Marra i Nicolás Rodríguez. A més, l’equip estaria dirigit per l’entrenador australià medallista olímpic Mitch Booth i per Jorge Martínez Doreste.

2017

Signatura Contracte Renovació
El 9 de març de 2017 el president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, i el president del Club Nàutic Cambrils, Joaquim Oliva, signaven el contracte pel qual el Club Nàutic Cambrils gestionaria la dàrsena esportiva del port de Cambrils durant 25 anys més, a comptar des del juliol de 2018, quan finalitzava la concessió.
L’acte de signatura va comptar amb la presència del gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez i de Ramon Vallverdú, vicepresident del Club Nàutic Cambrils. El nou contracte es lligava a un projecte de modernització de les instal·lacions que havia de dur a terme el Club Nàutic, amb una inversió inicial de 7,8 milions d’euros i tres anys d’execució per fer les actuacions, aturant les obres a l’estiu.

Assemblea
El Club Nàutic Cambrils va celebrar el dissabte 8 d’abril l’Assemblea Anual de Socis. Una convocatòria que va reunir una setantena de socis i que va servir per aprovar els pressupostos ordinari i extraordinari. A més, es va presentar l’informe sobre el nou contracte de concessió i l’informe de les diferents seccions del Club.
Les tres votacions que es van realitzar es van aprovar per unanimitat, sense ni un vot en contra ni abstencions. Una situació que deixa palesa l’actitud positiva dels socis de cara a l’actual gestió i la il·lusió amb el futur del Club.
L’Assemblea Anual de Socis va servir per ratificar la Renovació de la Junta Directiva. Precisament es va fer un aplaudiment en honor a Joaquim Oliva i a la junta anterior per la feina feta. Ramon Vallverdú, el nou president del Club, va ser l’encarregat de presentar els diferents punts de l’ordre del dia.

Spanish Impulse
L’Spanish Impulse by IBEROSTAR posava el colofó ​​a la seva participació a la Red Bull Youth America’s amb un meritori sisè lloc de dotze embarcacions. Sens dubte una gran actuació per a aquest jove equip abanderat pel Club Nàutic Cambrils.

2018

Obres

El Club Nàutic Cambrils iniciava el procés de licitació de les obres el 27 de juny de 2018. Les empreses interessades van poder presentar les ofertes fins el 18 de juliol. La mesa d’avaluació va analitzar els projectes i finalment la Ute formada per Arnó i Transmaber guanyaven el concurs. L’adjudicació de les obres s’ha fet sota la figura del concurs públic, un sistema innovador tenint en compte que el Club Nàutic Cambrils és una entitat privada.

Un dels objectius principals del Club Nàutic Cambrils va ser que el projecte es basés en el rigor i la transparència i que els socis fossin partícips de l’evolució del mateix. El projecte s’ha elaborat de l’anàlisi de les necessitats de la nàutica en els propers 25 anys i les necessitats dels socis.
El 18 de setembre el president del Club Nàutic Cambrils, Ramon Vallverdú, acompanyat de l’alcaldessa de l’Ajuntament de Cambrils, Camí Mendoza i una àmplia representació institucional posaven la primera pedra de les obres de remodelació.

Les obres es dividiran en tres fases. La primera d’elles serà la del passeig que va des de l’alçada de l’entrada del Club Nàutic fins les escales d’accés a la platja. Aquesta fase suposarà una millora en la mobilitat dels vianants i en l’accés a la zona reservada per a les naus de nova construcció per les empreses nàutiques.
La segona fase inclou obra civil, làmina d’aigua i varador. Aquesta fase suposarà la remodelació total dels pantalans optimitzat la làmina d’aigua. Això suposarà un total de 23 amarres nous. El projecte contempla també ampliar l’àrea tècnica del varador. Les obres de les dues fases es faran en un total de deu mesos.
La tercera fase, encara pendent de licitació, és la que es centrarà en les edificacions i millora de serveis. Es construirà el nou edifici social, un nou edifici per a l’Escola de Vela i un per l’Acadèmia Nàutica. Per últim també es farà un nou edifici de capitania on s’hi ubicaran els espais destinats a administració i oficines del Club, el bar Barlovento, una piscina per als socis i una àrea destinada als usuaris, que inclourà per exemple, el restaurant. La tercera fase contempla també la construcció i renovació de la zona de vestuaris i dutxes o del servei de bugaderia.