Campanya Bandera Blava

El Club Nàutic Cambrils gaudeix cada any de la bandera blava, atorgada per la Fundació Europea d’Educació Mediambiental.

La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental, que es concedeix als ports esportius que realitzen un esforç especial quant a la bona gestió ambiental local i la naturalesa, i que proporciona als usuaris informació sobre qüestions ambientals. Per a obtenir la Bandera Blava, el port esportiu ha de reunir una sèrie de requisits, que fan referència a educació i informació ambiental, gestió ambiental, serveis i seguretat i qualitat de l’aigua.

Algunes dades sobre Bandera Blava:

La Bandera Blava és un guardó concedit per la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), una Organització No Governamental de caràcter ambiental, representada per organitzacions nacionals en uns 40 països de 4 continents.

 • La Bandera Blava és un guardó a la qualitat ambiental que es concedeix a les platges i ports esportius.
 • La Bandera Blava cobreix principalment quatre àrees:
  1) Informació i educació ambiental
  2) Gestió ambiental
  3) Seguretat i serveis
  4) Qualitat de l’aigua
 • La Bandera Blava és un guardó que es concedeix per a una sola temporada i el guardó només és vàlid mentre que se segueixin reunint els requisits. Quan aquest no sigui el cas, les autoritats responsables del port han d’arriar la Bandera Blava.

 • Cada organització nacional de la FEE inspecciona els llocs amb Bandera Blava durant la temporada.
 • Vostè pot ajudar a la Campanya també prenent part en la protecció del medi ambient:
  – Segueixi les instruccions del codi de conducta ambiental en el port esportiu i el seu entorn o Utilitzi productes ecològics per a pintures, detergents, etc.
  – Informi de la contaminació o altres violacions de les normes ambientals a les autoritats.
  – Estalviï aigua, electricitat i combustible.
  – Animi a altres navegants a cuidar el mediambient.

La FEE es reserva el dret a retirar o denegar el guardó Bandera Blava, quan les autoritats locals o gerent del port esportiu siguin responsables de violacions de les normes ambientals o no actuïn d’acord amb els objectius i l’esperit de la Programa Bandera Blava.

Campanya bandera blava embarcacions

En els ports esportius, també existeix la possibilitat de participar a nivell individual en la campanya Bandera Blava. Existeix la possibilitat d’aconseguir una Bandera Blava per a embarcacions.
Com obtenir la Bandera Blava per a embarcacions
Els patrons d’embarcacions interessats a col·laborar amb la campanya Bandera Blava, són els encarregats de sol·licitar aquest guardó.

 • Primer pas: manifestar interès per la campanya en les oficines del port, perquè aquí se’ls doni tota la informació necessària sobre la campanya, el que inclou el codi de conducta en el mar (manual de bones pràctiques visible en aquesta web)
 • Segon pas: els interessats haurien de comprometre’s a actuar segons la manera reflectida en el codi de conducta, mantenint una actitud de respecte i cuidant del mitjà marí. Donant exemple a altres patrons i animant-los a complir el codi de conducta, denunciant els excessos i les males pràctiques d’altres embarcacions.
 • Tercer pas: el port enviarà una documentació acreditant els merits del patró i certificant que compleix amb la campanya. Aquesta informació serà analitzada per ADEAC-Fee. Si ADEAC entén que el patró és mereixedor, podrà obtenir una Bandera Blava per a l’embarcació.

Sol·liciti informació en les oficines del Club pel Diploma bandera blava per a embarcacions.

Aquesta campanya preten alertar sobre la possible arribada de meduses i/o residus flotants a les costes mitjançant la creació d’una xarxa d’observadors voluntaris. A més, les dades rebudes serviran per ampliar els coneixements de la comunitat científica sobre la biología i ecología d’aquest sers vius, millorant així els sistemes de predicció de proliferacions de meduses i coneixent la distribució de les diferents especies tant a la Mediterrànea com a l’Atlàntic.

Descarregueu el següent document per més informació

tríptico_medusas

Certificacions ISO

Acreditats amb l'ISO 9001 i 14001

El Club Nàutic Cambrils va acreditar-se el mes de juliol de 2010 amb les ISO de qualitat 9001 pel que fa a la gestió de l’entitat i amb l’ISO 14001 en relació a la bona gestió mediambiental. Amb aquestes acreditacions el Club se situa en la seva vessant com a entitat en els màxims de qualitats exigits pel que fa a l’administració. Igualment, l’ISO 14001 ens acredita com a una entitat, en aquest cas com un Club que es gestiona medioambientalment de forma eficient.

  

Acreditats amb l'ISO 9001 i 14001

El Club Nàutic Cambrils va acreditar-se el mes de juliol de 2010 amb les ISO de qualitat 9001 pel que fa a la gestió de l’entitat i amb l’ISO 14001 en relació a la bona gestió mediambiental. Amb aquestes acreditacions el Club se situa en la seva vessant com a entitat en els màxims de qualitats exigits pel que fa a l’administració. Igualment, l’ISO 14001 ens acredita com a una entitat, en aquest cas com un Club que es gestiona medioambientalment de forma eficient.

    

Política de Gestió

En atenció al compromís del CLUB NÀUTIC CAMBRILS per gestionar els seus recursos de manera responsable, i amb vocació de satisfer les necessitats de socis, clients i empreses que operen a les nostres instal·lacions del Port de Cambrils i veïns de la ciutat, la Junta Directiva ha adoptat una política orientada a assolir la satisfacció dels seus usuaris i garantir la qualitat dels seus serveis.

Aquests són la gestió portuària, la zona tècnica per embarcacions, l’organització de cursos i activitats nàutiques i la gestió de l’escola de vela i de l’equip de regates, materialitzada en els següents compromisos:

 • Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de la normativa ambiental aplicable a les nostres activitats i serveis, així com dels requisits propis del sector i dels nostres socis i usuaris.
 • Realitzar un ús racional dels recursos naturals, matèries primeres i energia, i adoptar les mesures necessàries per a la prevenció de la contaminació i dels impactes ambientals derivats de la seva activitat.

 • Definir, revisar i complir amb els objectius i fites del sistema integrat de gestió, en el marc del procés de millora contínua.
 • Transmetre als clients i empreses que operen en les nostres instal·lacions, així com als treballadors de l’Entitat, la importància de la conservació i respecte pel medi ambient en el qual es desenvolupen les activitats nàutiques, tant dins com fora del port de Cambrils.
 • Difondre, revisar i comunicar aquesta política basada en la millora contínua i la protecció i respecte pel medi ambient a les parts interessades.

Proveïdors

Senyors Proveïdors:

Els posem en coneixement que per donar compliment als requisits del sistema de gestió del Club, la valoració de la qualitat del seu servei i/o producte s’avaluarà a través del seguiment periòdic de les possibles incidències que es puguin  produir. En el cas que es consideri necessari l’aportació d’acció correctiva se li comunicarà via e-mail.

    

REGLAMENT POLICIA