AMARRADORS

El Club té amarradors disponibles a la venda. Per a més informació, contactar amb el Club.

SOCIS

Les tarifes actual de quotes i serveis poden consultar-se en aquest document:

TARIFAS SOCIOS CNCB 2022

SOCIS-TRANSEÜNTS

Tarifes de lloguer d’amarrador per a socis sense propietat d’amarrador

TARIFAS SOCIOS TRANSEÚNTES 2022

VARADOR ZONA VELA

Tarifa per a estades d’embarcacions de vela lleugera al varador.

TARIFA VARADERO VELA CNCB 2022